Gorlov windturbine

De Gorlov Helicale turbine is een waterturbine die qua ontwerp afgeleid is van de Darrieus Windturbine. Het belangrijkste verschil zijn echter de zogenaamde helicale bladen (een helix is een driedimensionale spiraal, die ervoor zorgen dat er altijd een deel van een rotorblad beschikbaar is voor iedere stroom- of windrichting. Het grote voordeel van de Gorlov, is dat de resultante kracht gedurende een aswenteling redelijk constant blijft. De opgewekte stroom is dan ook een stuk ‘vlakker’ en beter bruikbaar dan de stroom afkomstig van andere turbines. Daarnaast worden resonante pulsaties van de krachtmoment voorkomen, waardoor de turbine langer meegaat en geen rem nodig heeft. Het feit dat de turbine ook gebruikt kan maken van de verticaal geörienteerde liftkracht verhoogt ook nog eens het rendement. De Gorlov is zoals eerder gezegd in principe een waterturbine, maar er zijn diverse windturbines die qua ontwerp nagenoeg gelijk zijn.

De Turby, quietrevolution en aerotecture

Turby windturbine
De drie rotorbladen van deze turbines (zie afbeelding rechts voor het aerotecture-model) hebben een spiraalvormige draai van zo’n 60 graden, vergelijkbaar met de Gorlov waterturbine. Aangezien de wind op elk moment grip heeft op beide kanten van de turbine, wordt het moment evenredig over draaiing verdeeld. Daarnaast wordt er lift gegenereerd, wat extra moment met zich meebrengt. Deze turbines zijn daarom ideaal voor op hoge gebouwen, waar windstromen over het gebouw blazen en dus opwaartse energie dragen. Deze turbines bevinden zich nog in experimentele fase; er is een proefmodel van de Turby geplaatst op een gebouw van de TU Delft, die mede ontwikkelaar is. De Turby levert bij windkracht 6 (14 m/s) zo’n 2.5kW en is dus geschikt voor het elektriciteitsnet.