Groene stroom

Groene stroom is helemaal ‘in’. Je wordt doodgegooid met reclame-campagnes en uitlatingen over hoe groene stroom bijdraagt aan het terugdringen van de opwarming van de Aarde. Maar wat betekent het nou eigenlijk? Wat is groene stroom? Groene stroom is stroom die op een milieuvriendelijke manier wordt opgewekt. Er zijn veel manieren waarop groene stroom opgewekt kan worden:

  • Windenergie, met behulp van windturbines
  • Waterturbines bij een sluis of rivier
  • Het verbranden van biomassa (snoeiafval, afvalhout)
  • Geothermische energie, bij geisers en warmwaterbronnen (in Nederland niet van toepassing)
  • Het ‘aftappen’ van warmte in afvalverbrandingsinstallaties
  • Zonne-energie, met behulp van zonnepanelen
  • Golfslag-energie (wordt nog aan gewerkt)
  • Getijden-energie, met behulp van waterturbines
  • ‘Blauwe’ energie (energie die wordt opgewekt uit het verschil in zoutgehalte tussen zoet en zout water).

De meeste groene stroom komt momenteel uit de verbranding van biomassa, gevolgd door wind- en daarna waterkracht. In de komende 20 a 30 jaar zal met name wind-energie in Nederland een vlucht nemen. Denk bijvoorbeeld aan het geplande windpark in de Noordzee. Zonnepanelen leveren op het moment nog niet genoeg rendement om in ons land op grote schaal toepasbaar te zijn. Er wordt voorspeld dat zonnestroom vanaf 2016 qua prijs kan concurreren met ‘normale’ of ‘grijze’ stroom.  Groene stroom kan ook uit ouderwetse aardgas- of steenkoolcentrales komen. Als men steenkool vermengd met een bepaald percentage bio-afval, mag het resultaat verkocht worden als groene stroom.

Een kanttekening bij de huidige groene stroom, is dat er bij de verbranding van biomassa andere vervuilende stoffen vrijkomen. Daarnaast worden sommige vormen van biomassa niet milieuvriendelijk verkregen. Dit heeft ertoe geleid, dat de Nederlandse overheid voor een groot deel de subsidie aan de verbranding van biomassa heeft stopgezet. U kunt er dus in principe vanuit gaan, dat de groene stroom die u uit uw stopcontact krijgt, ook daadwerkelijk groen is opgewekt.